Orientació

Servei d’orientació acadèmica professional

A qui s’adreça?

A qualsevol persona o institució externa del centre que demani informació i assessorament en relació amb l’oferta formativa de Cicles Formatius que s’imparteixen en el nostre institut així, com de les mesures flexibilitzadores (reconeixement d’experiència laboral i de formació).

A l’alumnat del centre: ESO, Batxillerat i CCFF.

Al professorat del centre i als òrgans de coordinació del centre.

Què s’ofereix?

  1. Identificació de què es necessita, quina informació cal buscar en relació amb la demanda. Què puc continuar estudiant? Quina alternativa tinc amb el que estic fent? Si estic treballant, com puc obtenir la titulació? Si he fet algun tipus d’estudi, com puc acreditar la formació? , etc.
  2. Recerca de la informació adaptada a cada cas.
  3. Proposta d’orientació adaptada a cada cas.