Preinscripció i matrícula ESO (Informació actualitzada!)

Calendari

 • Publicació oferta inicial: 3 de març de 2023 (Clicar aquí)
 • Presentació de sol·licituds: del 8 al 20 de març de 2023
  • Prepara la documentació de preinscripció (Clicar aquí)
  • Preinscriu-te (Clicar aquí)
 • Últim dia per adjuntar documentació complemetària: 22 de març de 2023
 • Sol·licituds fora de termini: del 27 de març al 27 d’abril de 2023
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 d’abril de 2023 (Per veure el llistat clicar aquí)
 • Termini de reclamacions: del 21 al 27 d’abril de 2023
 • Llista un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2023 (Per veure el llistat clicar aquí)
 • Sorteig: 9 de maig de 2023 (11:00h)
 • Llista ordenada definitiva: 11 de maig de 2023
 • Publicació oferta final: 9 de juny de 2023. Clicar aquí.
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2023. (Admesos clicar aquí. Llista d’espera clicar aquí).
 • Matrícula alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 20 al 28 de juny de 2023
  • La documentació que caldrà presentar per a formalitzar la matrícula estarà disponible aquí.

Criteris de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat i no cal presentar cap document acreditatiu.

A més a més, es tindrà en compte la puntuació de cada alumne segons els criteris següents:

 • Germans escolaritzats al centre, 50 punts
 • La proximitat entre el domicili de l’alumne/a o del treball del pare/mare, 20-30 punts.
 • Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania,  15 punts

Criteris complementaris (*NOMÉS ES TRINDRAN EN COMPTE EN CAS D’EMPAT)

 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare,mare, germà/na,  15 punts
 • El pare o la mare treballa al centre triat en primera opció, 10 punts
 • L’alumne/a forma part d’una família nombrosa o monoparental,  10 punts
 • Si l’alumne/a té germans bessons,  10 punts
 • Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar,  10 punts
 • Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme,  10 punts

Tens dubtes? Pots trucar a la secretaria del centre 972231919 de 10 a 14h.

Per a més informació aquí teniu la web del Departament