Preinscripció i matrícula ESO

Calendari

 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 17 al 24 de març de 2021
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d’abril de 2021 (cliqueu l’enllaç)
 • Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d’abril de 2021
 • Llista un cop resoltes les reclamacions: 30 d’abril de 2021
 • Llista ordenada definitiva: 7 de maig de 2021
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juny de 2021 (consulteu aquí la llista)
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): del 14 al 18 de juny de 2021
 • Consulta aquí, i baixa’t, la documentació que cal presentar per a la matrícula d’ESO.

Criteris de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat i no cal presentar cap document acreditatiu.

A més a més, es tindra en compte la puntuació de cada alumne segons els criteris següents:

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen,  40 punts
 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre, 30 punts.
 • Lloc de treball del pare,mare, tutor/a, guardador/a de fet, dins l’àrea d’influència, 20 punts.
 • Domicili habitual al mateix municipi però fora de seva àrea d’influència, 10 punts.
 • Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania,  10 punts
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare,mare, germà/na,  10 punts
 • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental,  15 punts

Sol·licitud de preinscripció

 • Aquest any TOTA LA PREINSCRIPCIÓ s’ha de fer en línia a la web de la Generalitat, aquestes són algunes ajudes i els enllaços:
  • Què necessito? Un dispositiu electrònic amb connexió a Internet (Ordinador, tauleta o telèfon mòbil)
  • Com es fa la sol·licitud? Document d’ajuda clicant aquí.
  • Com obtens l’idCAT Mòbil? Clica aquí.
  • Com emplenar la sol·licitud de preinscripció? Per veure un vídeo d’ajuda clica aquí.
  • Com pots digitalitzar documents per als tràmits en línia? Per veure un vídeo d’ajuda clica aquí.
 • Tens dubtes? Pots trucar a la secretaria del centre 972231919 de 9 a 15h.

Per a més informació aquí teniu la web del Departament

Satisfacció amb el procediment de preinscripció