Preinscripció i matrícula Batxillerat (Informació actualitzada!)

Informació de la documentació i passos a seguir en el procés de preinscripció, clicar aquí.

Publicació de l’oferta inicial de places 18 d’abril de 2023, clicar aquí.

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds (electrònica o en suport informàtic): del 19 al 25 d’abril de 2023. (La sol·licitud s’ha de presentar a la web del Departament d’Educació).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2023 (clica aquí).
 • Presentació de reclamacions: del 22 al 29 de maig de 2023
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 2 de juny de 2023
 • Llista ordenada definitiva: 8 de juny de 2023 (a partir de les 11h)
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 21 de juny de 2023

Matrícula ordinària: del 22 al 3 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Criteris prioritaris: (més detall a la web del Departament, clicar aquí)

Es tindran en compte la puntuació de cada alumne/a segons els criteris següents:

 • Germans escolaritzats al centre:  50 punts.
 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Lloc de treball del pare, mare, tutor/a, dins l’àrea d’influència: 20 punts.
 • Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania:  15 punts.
 • Expedient acadèmic. Qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés a batxillerat.

Criteris complementaris:

 • El pare o mare treballa al centre triat en primera opció: 10 punts.
 • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental:  10 punts.
 • L’alumne o alumna té germans bessons: 10 punts.
 • L’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare, mare o germans:  15 punts.
 • Acreditar la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

Tens dubtes? Pots enviar un correu a batxillerat@iesvallvera.cat i mirarem de resoldre’ls.

Per a més informació aquí teniu la web del Departament

Satisfacció amb el procediment de preinscripció