Preinscripció i matrícula Batxillerat (Informació actualitzada!)

Informació de la documentació i passos a seguir en el procés de preinscripció, clicar aquí.

Publicació de l’oferta inicial de places 18 d’abril de 2023, clicar aquí.

Publicació de l’oferta definitiva de places 20 de juny de 2023, clicar aquí.

Publicació del sorteig corresponent a la preinscripció per a ensenyaments de Batxillerat, clicar aquí.

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds (electrònica o en suport informàtic): del 19 al 25 d’abril de 2023. (La sol·licitud s’ha de presentar a la web del Departament d’Educació).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2023 (clica aquí).
 • Presentació de reclamacions: del 22 al 29 de maig de 2023
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 2 de juny de 2023 (clica aquí).
 • Llista ordenada definitiva: 8 de juny de 2023 (a partir de les 11h), clica aquí.
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 21 de juny de 2023 (Alumnes admesos, clica aquí. Llista d’espera, clica aquí).

Matrícula ordinària: del 22 al 3 de juliol de 2023, ambdós inclosos. Consulta el document aquí amb la informació i passos a seguir. Consulta la documentació necessària aquí.

Criteris prioritaris: (més detall a la web del Departament, clicar aquí)

Es tindran en compte la puntuació de cada alumne/a segons els criteris següents:

 • Germans escolaritzats al centre:  50 punts.
 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Lloc de treball del pare, mare, tutor/a, dins l’àrea d’influència: 20 punts.
 • Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania:  15 punts.
 • Expedient acadèmic. Qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés a batxillerat.

Criteris complementaris:

 • El pare o mare treballa al centre triat en primera opció: 10 punts.
 • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental:  10 punts.
 • L’alumne o alumna té germans bessons: 10 punts.
 • L’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare, mare o germans:  15 punts.
 • Acreditar la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

Tens dubtes? Pots enviar un correu a batxillerat@iesvallvera.cat i mirarem de resoldre’ls.

Per a més informació aquí teniu la web del Departament

Satisfacció amb el procediment de preinscripció