Llaunes i matemàtiques: El triangle de Sierpinski

A l’Ins Vallvera estem construint un triangle fractal de Sierpinski amb llaunes de refresc. Les matemàtiques són presents arreu i creiem que no només s’han d’aprendre sinó que també s’han de viure i gaudir. A més a més, per celebrar el dia de Pi hem realitzat activitats lúdico-didàctiques entorn al que representa aquest famós número en la història de les matemàtiques