Contractació

Servei de neteja

En aquest enllaç es pot trobar tota la la documentació corresponent a la contractació del servei de neteja per a l’any 2021 (expedient núm. 17005388/2020/01).

L’obertura del sobre B es farà el dia 9 de març de 2021 a les 10:20 hores a la seu de l’institut Vallvera de Salt, Ptge. de la fàbrica tèxtil Coma Cros, 14 (17190 Salt).