Intel·ligències Múltiples.

Sortida al Parc Monar.

El motiu de la sortida era treballar la cohesió grupal i vam preparar-los una gincana basada en les Intel·ligències Múltiples.
Una de les activitats d’aquesta gimcana (Intel·ligència Naturalista) va consistir en intentar recollir el màxim de brossa possible en 15 minuts, i l’havien de separar en diferents bosses per després llençar-les al corresponent container.
Cal felicitar a tots els participants per la seva implicació en la tasca i el fet que reconeguin la importància de no embrutar i reciclar les diferents deixalles.