FCT

Formació en centres de treball

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments programes de formació i inserció, Formació Professional Inicial, Cicles formatius  i Batxillerat, en centres de treball, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Aquestes estades ajuden a que l’alumnat:

  • Pugui tenir coneixement del món laboral i de l’empresa.

  • La compleció de la seva formació professional, amb l’objectiu de capacitar-se per a la incorporació al món laboral.

  • L’acostament a la cultura d’empresa.

  • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.

  • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.

 http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fct/

Accés al BID