FCT

Accés al BID

Informacions

Inserció laboral dels Ensenyaments professionals 2013: informe de Catalunya[General]
Dilluns, 19 de maig de 2014

El Departament d’Ensenyament i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, presenten els resultats de la setena edició de l’estudi d’inserció laboral dels tècnics i tècnics superiors de formació professional o ensenyaments de règim especial i els titulats superiors d’ensenyaments artístics, i dels certificats en programes de qualificació professional i inicial (PQPI), anomenats “graduats i graduades” al llarg de tot l’estudi.

Aquest estudi presenta les dades anuals de la inserció laboral corresponents a les persones que s’han graduat en el curs 2011-2012 en algun dels ensenyaments professionals. Gràcies a la continuïtat al llarg d’aquests set anys, l’estudi ens aporta una lectura longitudinal de la inserció laboral dels graduats, i ens permet interpretar les tendències del mercat de treball, així com actuar sobre el sistema educatiu tant en la planificació com en l’adaptació dels ensenyaments professionals. A més, facilita la millora contínua del sistema de pràctiques formatives a les empreses.

Agraïm especialment la col·laboració dels tutors dels centres docents, ja que, sense la seva contribució, no hauria estat possible realitzar aquest estudi.

L’estudi ens aporta informació rellevant sobre:

  • L’especificitat i la velocitat de la inserció laboral de les persones graduades de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial.
  • Les necessitats de qualificació i formació deduïbles a partir del comportament en el mercat de treball de les persones graduades en relació amb els ensenyaments realitzats.
  • Els impactes de la crisi econòmica en els processos d’inserció laboral de les persones graduades, i disposició d’una sèrie histórica que permet interpretar les tendències.

Estem convençuts que aquest estudi podrà ser d’utilitat, per al conjunt d’estudiants a l’hora de pendre decisions en la prossecució dels seus estudis. També aportarà coneixements sobre la situació dels ensenyaments professionals, especialment als tutors i orientadors, i als agents econòmics i socials, representants polítics, comunicadors, experts i tècnics de les diferents administracions involucrades.

Podeu descarregar l’informe fent clic al següent enllaç: