Descobrint Tirant lo Blanc

La Facultat de Lletres de la Universitat de Girona ha ofert als alumnes de primer de batxillerat una conferència sobre la lectura prescriptiva Tirant lo Blanc.

L’objectiu ha estat despertar l’interès de l’alumnat envers l’obra i fer-lo partícip de la recerca i activitats es duen a terme a la Universitat de Girona en el camp de la llengua i la literatura.