Concurs literari de Sant Jordi !!!

Torna el Concurs literari de Sant Jordi del nostre institut! Animeu-vos a participar en qualsevol de les tres modalitats proposades: poesia, prosa i/o fotografia.

BASES:

1. En aquest concurs, hi poden participar tots els alumnes de l’institut.

2. S’estableixen tres categories:

A: 1r i 2n d’ESO

B: 3r i 4t d’ESO

C: Batxillerat i Cicles

3. Els treballs escrits, de tema lliure, han de ser individuals, inèdits i escrits en català (mecanoscrits en fulls A4, lletra Arial; cos 12 i a doble espai).

4. Hi haurà tres modalitats:

4.1. El millor poema de tema lliure (extensió: uns 20 versos), un per a cada categoria (A,B,C)

4.2. La millor prosa (extensió: màxim 4 folis)

4.3. La millor fotografia (tema: “enamorats dels llibres”). Les fotografies han de ser

originals i han de mostrar persones i llibres.

5. Els treballs tindran un títol i es faran arribar a consergeria en un sobre, a l’exterior del qual figuraran aquestes dades: concurs literari de Sant Jordi 2018, el títol del treball, la categoria (A, B o C) i la modalitat (poesia, prosa). Dintre d’aquest sobre se n’inclourà un altre de tancat (i més petit), amb el títol del treball, la categoria i la modalitat anotats a l’exterior i, a l’interior, hi constarà el nom i els cognoms del concursant en una targeta (full petit de cartolina blanca).

Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a enamoratsdelsllibres@gmail.com En el cos del missatge hi haurà d’haver el nom de l’alumne/a, el curs i el títol de la fotografia.

6. El jurat estarà format pel professorat dels departaments de Llengua Catalana i Literatura, i de Visual i Plàstica de l’institut.

7. Hi haurà un primer premi (xec regal per a material escolar) per a cada categoria i modalitat. El jurat, però, es reservarà el dret de declarar desert algun premi.

8. La data de termini de presentació de treballs serà el dia 9 d’abril, a la consergeria de l’institut.

9. Els treballs guanyadors es donaran a conèixer el dia 23 d’abril (Sant Jordi), en el transcurs d’un acte que tindrà lloc a l’institut.