Anemx+Matemàtiques

Tres alumnes de l’Institut Vallvera (Cristina Soler, Alba Riveiro i Fahd Riaz) participen en el projecte Anemx+Matemàtiques. Es tracta d’uns tallers de matemàtiques realitzats al campus de la Universitat de Girona i adreçats a l’alumnat de 4t d’ESO amb una certa destresa i gust per les matemàtiques.

La Federació d’entitats per a l’ensenyament de les matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) organitza els tallers a través de l’Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines (Ademgi). En cada sessió, s’ofereix a l’alumnat aprofundir en aspectes de les matemàtiques complementaris als del currículum oficial.