Preinscripció i matrícula Batxillerat

Llistat de la documentació i passos a seguir en el procés de preinscripció, clicar aquí.

Publicació de l’oferta inicial de places, clicar aquí.

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds (electrònica o en suport informàtic): del 20 al 26 d’abril de 2022. (La sol·licitud s’ha de presentar a la web del Departament d’Educació).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2022 (Clicar aquí).
 • Presentació de reclamacions: del 23 al 30 de maig de 2022
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de juny de 2022 (Clicar aquí).
 • Llista ordenada definitiva: 9 de juny de 2022 (Clicar aquí).
 • Oferta final de batxillerat (Clicar aquí).
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 22 de juny de 2022 (Alumnes assignats clicar aquí. Alumnes preinscrits clicar aquí).

Matrícula de manera virtual

(Cal llegir i omplir els documents enllaçats aquí, i posteriorment omplir i enviar el formulari d’aquest enllaç)

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 23 al 29 de juny de 2022, ambdós inclosos.
 • Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2022.

Criteris de prioritat:

Es tindran en compte la puntuació de cada alumne/a segons els criteris següents:

 • Germans escolaritzats al centre:  50 punts.
 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Lloc de treball del pare, mare, tutor/a, dins l’àrea d’influència: 20 punts.
 • Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania:  15 punts.
 • Expedient acadèmic. Qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés a batxillerat.

Criteris de prioritat complementaris:

 • El pare o mare treballa al centre triat en primera opció: 10 punts.
 • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental:  10 punts.
 • L’alumne o alumna té germans bessons: 10 punts.
 • L’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare, mare o germans:  15 punts.
 • Acreditar la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

Tens dubtes? Pots enviar un correu a batxillerat@iesvallvera.cat i mirarem de resoldre’ls.

Per a més informació aquí teniu la web del Departament

Llibret 2021-2023

Satisfacció amb el procediment de preinscripció