Documentació

Full de sol·licitud genèrica. Clica aquí per descarregar-ho.

Full de sol·licitud de retorn del pagament de matrícula. Clica aquí per descarregar-ho.

Full per donar de baixa un alumne/a. Clica aquí per descarregar-ho.

Full per sol·licitar certificats. Clica aquí per descarregar-ho.

Full de preus matrícula de cicles de Grau Superior. Clica aquí per descarregar-ho.

Full de pagament de cicles de Grau Superior. Clica aquí per descarregar-ho.

Full de pagament de Formació Professional Bàsica. Clica aquí per descarregar-ho.

Full de pagament del CAS. Clica aquí per descarregar-ho.

Full de pagament de cicles de Grau Mitjà. Clica aquí per descarregar-ho.