Beques

Es pot gestionar a través de l’enllaç del Ministerio:

– La sol·licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent a “Tramites y  Servicios” o a la direcció electrònica www.mecd.gob.es

També es pot gestionar a través de la web d’Educació:

– Els ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, accedir: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE

A l’apartat de “Sol·licitar l’ajut“.-Les beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris, accedir: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c  a l’apartat de “Sol·licitar la beca“.