Sant Jordi 2018

Sant Jordi 2018

Parada de Sant Jordi !!!

l’AMPA i el taller de mares organitzen una parada de Sant Jordi, conjuntament amb els alumnes de 1r de batxillerat al passeig de Girona.

Concurs literari de Sant Jordi !!!

Torna el Concurs literari de Sant Jordi del nostre institut! Animeu-vos a participar en qualsevol de les tres modalitats proposades: poesia, prosa i/o fotografia.

BASES:

1. En aquest concurs, hi poden participar tots els alumnes de l’institut.

2. S’estableixen tres categories:

A: 1r i 2n d’ESO

B: 3r i 4t d’ESO

C: Batxillerat i Cicles

3. Els treballs escrits, de tema lliure, han de ser individuals, inèdits i escrits en català (mecanoscrits en fulls A4, lletra Arial; cos 12 i a doble espai).

4. Hi haurà tres modalitats:

4.1. El millor poema de tema lliure (extensió: uns 20 versos), un per a cada categoria (A,B,C)

4.2. La millor prosa (extensió: màxim 4 folis)

4.3. La millor fotografia (tema: “enamorats dels llibres”). Les fotografies han de ser

originals i han de mostrar persones i llibres.

5. Els treballs tindran un títol i es faran arribar a consergeria en un sobre, a l’exterior del qual figuraran aquestes dades: concurs literari de Sant Jordi 2018, el títol del treball, la categoria (A, B o C) i la modalitat (poesia, prosa). Dintre d’aquest sobre se n’inclourà un altre de tancat (i més petit), amb el títol del treball, la categoria i la modalitat anotats a l’exterior i, a l’interior, hi constarà el nom i els cognoms del concursant en una targeta (full petit de cartolina blanca).

Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a enamoratsdelsllibres@gmail.com En el cos del missatge hi haurà d’haver el nom de l’alumne/a, el curs i el títol de la fotografia.

6. El jurat estarà format pel professorat dels departaments de Llengua Catalana i Literatura, i de Visual i Plàstica de l’institut.

7. Hi haurà un primer premi (xec regal per a material escolar) per a cada categoria i modalitat. El jurat, però, es reservarà el dret de declarar desert algun premi.

8. La data de termini de presentació de treballs serà el dia 9 d’abril, a la consergeria de l’institut.

9. Els treballs guanyadors es donaran a conèixer el dia 23 d’abril (Sant Jordi), en el transcurs d’un acte que tindrà lloc a l’institut.