Contractació

Servei de neteja

En aquest enllaç es pot trobar tota la la documentació corresponent a la contractació del servei de neteja per a l’any 2019 (expedient núm. 17005388/01/2018).

Es fixa el 12 de desembre de 2018 a les 17:00 hores com a termini per a presentació d’ofertes, bé per correu postal, Ptge. de la fàbrica tèxtil Coma Cros, 14, o  bé presencialment en horari de secretaria (de 9:00 a 17:00).