Contractació

Servei de neteja

En aquest enllaç es pot trobar tota la la documentació corresponent a la contractació del servei de neteja per a l’any 2021 (expedient núm. 17005388/2020/01).

Es fixa el 25 de gener de 2021 a les 14:00 hores com a termini per a presentació d’ofertes, bé per correu postal, Ptge. de la fàbrica tèxtil Coma Cros, 14 (17190 Salt), o  bé presencialment en horari de secretaria (de 9:00 a 17:00).