L’Institut

CONTACTE:
Ptge. de la Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 14  –  17190 Salt

T: 972 231919   –  a/e: iesvallvera@xtec.cat

L’Institut Vallvera és un centre públic que ofereix ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. A més de l’educació curricular desenvolupem projectes mediambientals, musicals, lingüístics i tecnològics que complementen la nostra tasca educativa.

MISSIÓ:
Proporcionem una educació integral i de qualitat per formar persones competents en un món canviant.
Desenvolupem projectes medi ambientals, extraescolars, d’educació en valors i de relació amb el nostre entorn que complementen la nostra poferta educativa.
Invertim per tenir recursos TIC que ens ajuden a enfortir la nostra acció educativa.
Oferim igualtat d’oportunitats a tots els alumnes.


VISIÓ:
Volem ser el referent d’una educació arrelada al nostre país en un procés de millora continuada.
Pretenem que la nostyra oferta educativa respongui a la demanda social i volem integrar la nostra tasca en les institucions professionals del nostre entorn i dels països de la UE per tal d’aprofitar les oportunitats i sumar esforços.
Volem satisfer les demandes dels nostres alumnes i de l’entorn més proper i, per això, ser el centre pont entre els esudis de grau mig i els de grau superior.

VALORS:
Ens destaquem per la sensibilitat, la professionalitat i el compromís social.
Els nostres valors són:

  • La cultura de l’esforç i la responsabilitat.
  • L’assertivitat com a eina d’una cultura per la Pau.
  • La curiositat científica i l’esperit crític.
  • El compromís social vers el mediambient.
  • La coherència per enfortir el nostre missatge.