Alumnat

FP dual

 

Algunes preguntes

  • Quins beneficis implica l’FP dual?

    Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

  • L’alumne ha de buscar l’empresa on fer la formació dual?

    En principi el centre educatiu quan ofereix la formació professional en modalitat dual ja te empreses col·laboradores, però l’alumnat pot proposar altres empreses que, si és considera adient, s’integrarien en el projecte amb la signatura d’una addenda al corresponent conveni de col·laboració.

  • Com es seleccionen els alumnes que hi participen?

    La comissió de seguiment del conveni consensua els criteris generals per a l’accés de l’alumnat a l’alternança a l’empresa. Aquest criteris han de tenir un component formatiu.

 

Més preguntes freqüents