FP dual

La web oficial    

D’interès per a l’alumnat

D’interès per a l’empresa

Què és l’FP dual?

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu d’un cicle formatiu amb l’activitat productiva a l’empresa.

Quines diferències hi ha amb un cicle formatiu no dual?

Les estades formatives són molt més llargues i no es fan tantes hores lectives de classe a l’institut durant el segon curs. L’alumne rep una remuneració com a compensació per les tasques que realitza a l’empresa.

Quins cicles formatius DUAL puc estudiar a l’Institut Vallvera?

-Administració i Finances. (Link al tríptic)

-Gestió Administrativa en l’àmbit sanitari. (Link al tríptic)