Gestió Administrativa

Cicle formatiu professional de Grau Mitjà de Gestió Administrativa    

Titulació: Tècnic/a en gestió administrativa

Durada: 2.000 hores

Horari lectiu al centre: 1r matins i 2n tardes.

Perfil professional

Davant del cada vegada més complex i informatitzat món de l’administració de les empreses, convé formar professionals amb bon nivell de coneixements tant administratius com ofimàtics, que siguin capaços de resoldre els reptes diaris que han d’afrontar actualment les empreses que volen ser competitives. Per aquest motiu, en aquest cicle us oferim un enfocament pràctic en tots els mòduls mitjançant les nostres aules, programari específic d’oficina i activitats de simulació:

 • Aula-taller d’oficina equipada amb escriptoris, projector, ordinadors personals, escàner, impressora làser i accés a internet.
 • Aules d’informàtica equipades amb projector, ordinadors personals, escàner, impressora làser i accés a internet.
 • Programari ofimàtic: paquet Office, mecanografia informatitzada, comptabilitat i facturació, gestió de personal, …

 Què necessito per accedir-hi

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional
  inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

 

Mòduls

La Llei Orgànica d’Educació (LOE) regeix el CF de Gestió Administrativa que impartim en el nostre centre. Aquest cicle formatiu està format per Mòduls Professionals (MP) organitzats en unitats més petites, les quals tenen una coherència didàctica per a l’aprenentatge, són les anomenades Unitats Formatives (UF).

Les unitats formatives són avaluables i tenen una durada variable que generalment no coincideix amb la data del trimestre del curs.

La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals (MP) que s’estudien són els següents:

 • MP01 – Comunicació empresarial i atenció al client 
 • MP02 – Operacions administratives de compravenda
 • MP03 – Operacions administratives de recursos humans
 • MP04 – Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 
 • MP05 – Tècnica comptable 
 • MP06 – Tractament de la documentació comptable
 • MP07 – Tractament informàtic de la informació 
 • MP08 – Operacions administratives de suport
 • MP09 – Anglès 
 • MP10 – Empresa i administració 
 • MP11 – Empresa a l’aula
 • MP12 – Formació i orientació laboral 
 • MP13 – Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en centres de treball (FCT) té com a objectiu aplicar en una situació real de treball els coneixements, habilitats i actituds que potencien les competències professionals del cicle, complementant la formació teòrica rebuda en el centre. Aquestes pràctiques t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Convalidacions

Si has superat un altre cicle del mateix grau és molt probable que puguis convalidar alguns crèdits, com per exemple: Formació i Orientació Laboral, Formació en Centres de Treball… A principi de curs cal estudiar cada cas en particular. Consultar la normativa

Sortides professionals

Quina capacitació obtindràs?

Amb aquests estudis s’obté la capacitació per exercir activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, i també d’atenció a les persones usuàries, tant en empreses públiques com privades, aplicant-hi la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant-ne la satisfacció dels clients i de les clientes i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

On podràs treballar?

En grans, mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, però particularment en el sector dels serveis, i en administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’empreses i institucions i atenent a clients i clientes i a la ciutadania.

De què podràs treballar?

 • Auxiliar administratiu/iva
 • Ajudant/a d’oficina
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments
 • Administratiu/iva comercial
 • Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu/iva de les administracions públiques
 • Recepcionista
 • Empleat/ada d’atenció al client
 • Empleat/ada de tresoreria
 • Empleat/ada en mitjans de pagament

I si vols continuar estudiant, amb el títol obtingut podràs accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior (consultar la normativa).