Atenció a les persones en situació de dependència (DUAL)

Cicle de formació professional de Grau Mitjà d’Atenció a les persones en situació de dependència (DUAL)

Titulació: Tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència.

Durada: 2.000 hores .

Horari lectiu al centre: 1r matins i 2n tardes.

 Què necessito per accedir-hi

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional
  inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Mòduls

La Llei Orgànica d’Educació (LOE) regeix el CF d’Atenció a les persones en situació de dependència que impartim en el nostre centre. Aquest cicle formatiu està format per Mòduls Professionals (MP) organitzats en unitats més petites, les quals tenen una coherència didàctica per a l’aprenentatge, són les anomenades Unitats Formatives (UF).

Les unitats formatives són avaluables i tenen una durada variable que generalment no coincideix amb la data del trimestre del curs.

La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals (MP) que s’estudien a cada curs són els següents:

 • MP01 – Organització de l’atenció a les persones amb situació de dependència
 • MP02 – Atenció sanitària
 • MP03 – Atenció higiènica
 • MP04 – Atenció i suport psicosocial
 • MP05 – Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
 • MP06 – Teleassistència
 • MP07 – Suport domiciliari
 • MP08 – Suport en la comunicació
 • MP09 – Destreses socials
 • MP10 – Primers auxilis
 • MP11 – Formació i orientació laboral
 • MP12 – Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP13 – Anglès tècnic
 • MP14 – Síntesi
 • MP15 – Formació en centres de treball
 • MP16 – Mòdul DUAL

Formació en centres de treball en format DUAL

La Formació en centres de treball (FCT) en DUAL permet a l’alumnat aprendre de les situacions reals de l’empresa, adquirir experiència professional i millorar l’ocupabilitat.

El 1r curs l’alumnat inicia la formació en centres de treball en empreses del sector.

El 2n curs l’alumnat treballa en una empresa del sector, cobrant a través de beca o amb contracte d’aprenentatge, i combina algunes hores de classe a l’institut.

Convalidacions

Si has superat un altre cicle del mateix grau és molt probable que puguis convalidar alguns crèdits, com per exemple: Formació i Orientació LaboralFormació en Centres de Treball… A principi de curs cal estudiar cada cas en particular i la normativa vigent.

Sortides professionals

Es prepara a l’alumnat per atendre les persones en situació de dependència  en l’àmbit domiciliari i institucional per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzar activitats assistencials no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

De què treballaràs?

 • Governant/a de persones en situació de dependència en institucions
 • Assistència de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis.
 • Governant/a i subgovernant/a de persones en situació de dependència en institucions
 • Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat
 • Auxiliar d’ajuda a domicili
 • Assistència d’atenció domiciliària
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar d’educació especial
 • Assistència personal
 • Teleoperador/a de teleassistència

I si vols continuar estudiant, amb el títol obtingut podràs accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior (consultar la normativa).