Grau Mitjà

Grau Mitjà de Gestió Administrativa

Titulació: Tècnic/a en gestió administrativa

Durada mínima: dos cursos acadèmics.

Perfil professional: Davant del cada vegada més complex i informatitzat món de l’administració de les empreses, convé formar professionals amb bon nivell de coneixements tant administratius com ofimàtics, que siguin capaços de resoldre els reptes diaris que han d’afrontar actualment les empreses que volen ser competitives.

Taula de convalidacions

 

Gestió administrativa (CFPM AG10) (21-06-2017)


Grau Mitjà de Gestió Administrativa a l’àmbit sanitari en DUAL

Durada mínima: dos cursos acadèmics.

 
Taula de convalidacions

Grau Mitjà d’atenció a persones en situació de Dependència

Titulació: Atenció a les persones en situació de dependència

Durada mínima: dos cursos acadèmics

Perfil professional: Es prepara a l’estudiant per treballar en centres residencials de persones grans o amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o persones amb malaltia mental, en pisos tutelars, centres de dia, centres de rehabilitació, centres d’oci i temps de lleure, centres d’inserció ocupacional de persones amb discapacitat, centres residencials, centres sociosanitaris, serveis d’atenció a domicili, domicilis particulars.

Taula de convalidacions

Atenció a persones en situació de dependència (CFPM SC10) (03-07-2017)