Comunicar-se, una bonica i rica experiència formativa.

El dia 29 de març en En Carlos Martínez, persona sordcega amb Síndrome de Usher ens ha vingut  a l’institut per explicar-nos com es comunica i com ho fa una persona sordcega per poder ser el màxim d’autònoma, com potenciar totes les capacitats i a explicar-nos també que s’està preparant per fer el camí de Santiago en tàndem. Els alumnes, dins l’assignatura de MP05 de TIS i MP08 de DEP aprenen a comunicar-se amb persones que utilitzen altres sistemes de comunicació que no siguin la oral i van poder practicar i comunicar-se, una bonica i rica experiència formativa.  

Respecte els treballs finals de MP05 dir que un dels grans treballs finals que es fan és fer adaptacions a pictogrames de contes, cançons, jocs … per a persones que utilitzen els pictogrames com a sistema alternatiu o augmentatiu de comunicació, dits treballs tenen ja destinataris que en podran gaudir.