Beques

Benvolguts/benvolgudes,

 Us informem que en el BOE núm. 190, de 10 d’agost de 2017, s’ha publicat la Resolució de 3 d’agost de 2017, de convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017-2018, per estudiants que cursen estudis postobligatoris, pel vostre coneixement i perquè pogueu fer-la extensiva a l’alumnat del vostre centre.

Pel que fa a la tramitació, els passos a seguir són el següents:

 ·         La sol.licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent a “Tramites y  Servicios” o a la direcció electrònica www.mecd.gob.es

 ·         No s’ha d’aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari.

 ·         Qui al.legui independència familiar i econòmica haurà de justificar que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin aquesta independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

 ·         Qui demani l’ajuda de residència ho haurà de justificar amb la còpia de contracte de lloguer de la vivenda vigent del curs 2017-2018.

 ·         En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol.licitud de beca.

 ·         Recordeu que el termini per presentar la sol.licitud telemàticafinalitza el 3 d’octubre de 2017 (inclòs).