Alumnat

Utilitzeu el menú de l’esquerra per accedir a les informacions dels diferents estudis.


Llistat de llibres per al curs 2021/22

ESO

Batxillerat

CCFF


PLA D’EMERGÈNCIA, Instruccions 

El consell escolar

Pautes per fer un treball amb Documents de Google (per obrir aquest document cal iniciar la sessió amb l’usuari @iesvallvera.cat)

Documentació de secretaria (sol·licituds, fulls de pagament,….)

Justificant d’absències

Documentació sobre vaga

 
Sol·licituds de convalidacions Aquí teniu l’imprès
 

Instruccions per a fotocopiar i imprimir en la fotocopiadora.

Manual de la fotocopiadora

Imprimir des d’un ordinador del centre 


Portes obertes_20/21

Convocatòria de beques per alumnat amb necessitats de suport educatiu