Acredita’t 19-20

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I REBUTJADES

Àmbit Acció Social

Àmbit Dependència i Teleassistència

Àmbit Treball de Neteja

Reclamacions de les llistes persones admeses i rebutjades de l’Institut Vallvera

El període de reclamació i de presentació d’al·legacions és  del  4 de novembre al 6 de novembre, inclosos.

Horari de presentació de la reclamació presencial: de 9 a 17h.

Les al·legacons s’han de presentar per escrit de forma presencial al centre escollit en primera opció, o enviant la documentació escanejada a través d’un correu electrònic a acreditat@iesvallvera.cat

Full de reclamació

Calendari del procés:

·         Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: del 5 al 19 de setembre de 2019.

·         Presentació dels documents justificatius dels requisits d’accés al centre escollit en primera opció del 5 al 25 de setembre de 2019: Cal lliurar el model “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals” i la documentació que l’acompanya.

·         Publicació del resultat de la preinscripció: Segona quinzena d’octubre

Requisits de participació:

Per participar en l’avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir, a 28 de febrer de 2019, els requisits següents:

 
     1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
          – certificat de registre de ciutadania comunitària,
          – targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
          – autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
          – sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de   30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.


      2. Tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3.


      3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, en relació amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans del 28 de febrer de 2019) tenir:
                       

Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació.

Per unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

Podeu trobar més informació a la pàgina web: http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

Coordinació Acredita’t INS Vallvera

acreditat@iesvallvera.cat