Des del PEC del nostre institut defensem valors democràtics i apostem pel respecte al pluralisme ideològic, polític, religiós i  cultural.

Estem compromesos a fomentar entre els nostres alumnes els valors de la solidaritat, el respecte als altres, l’actitud de diàleg, l’esperit crític, la responsabilitat i la tolerància.

Refermem, a més, el nostre compromís amb la llengua i la cultura catalana.

Aquest compromís ens porta com a centre docent a reprovar totes les actituds contràries a aquests valors i a donar suport a aquells actes o manifestacions a favor de les llibertats i els drets dels ciutadans del nostre país.